,

Vacancy – Managing Director of The Hague Humanity Hub – apply now! (Dutch)

Vacature: algemeen directeur – bestuurder

The Hague Humanity Hub is een platform en internationale ontmoetingsplaats waar humanitaire en internationale organisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven kunnen samenwerken om innovatie in te bevorderen. Met de oprichting van de Hub ondersteunt de stad Den Haag oplossingen voor mondiale humanitaire uitdagingen. HumanityX (Center for Innovation, Universiteit Leiden), HiiL, en UN OCHA maken al deel uit van de Hub. The Hague Humanity Hub voorziet in kantoorruimte voor deze organisaties, werkplekken voor (start-up) ondernemers en medewerkers van andere bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s die lid worden van Hub en stelt aantrekkelijke ruimtes voor vergaderen, bijeenkomsten, workshops en dergelijke op het terrein van vrede en recht beschikbaar.  De Hub ontwikkelt samen met haar leden, een programma van lezingen en presentaties, workshops en trainingen over humanitaire innovatie, van technologische ontwikkelingen tot de ervaringen van mensen in het veld.  De begeleiding op alle niveaus van revolutionaire ideeën naar producten of diensten is een belangrijke ambitie van deze Hub. The Hague Humanity Hub is een stichting met een Raad van Toezicht en een directie/bestuur. De partners van de Hub zijn  (informeel) georganiseerd in diverse adviescommissies.

 

Functieomschrijving

De directeur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de Hub tot een effectieve en duurzame organisatie. Daarvoor wordt van de kandidaat verwacht dat deze zijn/haar eigen expertise en netwerk kan inzetten om de Hub te ontwikkelen. Hij of zij toont leiderschap en implementeert de strategie in samenspraak met de Raad van Toezicht. De directeur onderhoudt goede relaties met het internationale ecosysteem van organisaties werkzaam in vrede, recht en humanitaire actie.  Hij of zij ontwikkelt in samenspraak met deze organisaties een jaarplan, overlegt deze met de Raad van Toezicht en rapporteert over de realisatie daarvan. De directeur is financieel eindverantwoordelijk, beheerst de financiële risico’s en legt hierover verantwoording af. De directeur is in staat om met de huurders, leden en vertegenwoordigers van verwante organisaties samen een collaboratieve organisatie op te zetten waarin samenwerken het uitgangspunt is.

De directeur zal de eerste werknemer zijn van de Hub. In een kleine ondersteunende staf is voorzien voor het eerste jaar. Verdere uitbreiding is afhankelijk van de mogelijkheid om nieuwe huurders en leden aan te trekken. Deze functie wordt in eerste instantie aangeboden voor de periode van één jaar, met de mogelijkheid van verlenging.  Het salaris is, conform de code Wijffels, vergelijkbaar met de CAO gemeenten schaal 15. De functie is fulltime.

 

Competenties en vaardigheden van de kandidaat

We zijn op zoek naar een kandidaat met de volgende competenties:

  • Ondernemersgeest: De kandidaat heeft directe verantwoordelijkheid gehad en ervaring in start-ups/ondernemingen en heeft supervisie gehad over of anderzijds samengewerkt met SMEs/ondernemers/ondernemingen. De kandidaat heeft ervaring met innovatiehubs en/of impact accelerators.
  • (Commercieel) resultaatgericht: We zijn op zoek naar een iemand met veel eigen initiatief. Hij of zij is in staat om zijn/haar eigen doelen te definiëren en behalen. Targets worden gesteld en resultaten gemonitord op verschillende gebieden zoals winstgevendheid, lidmaatschappen, huurderstevredenheid en groei. Het voortbestaan van de Hub is (mede) afhankelijk van de mogelijkheid van de directeur om inkomsten te genereren.
  • Financieel inzicht: De directeur zal als enige bestuurder van de stichting ook financiële verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie en hiervoor verantwoording afleggen aan de Raad van Toezicht
  • Vertrouwd met humanitaire innovatie: De directeur opereert in een complex veld gerelateerd aan internationale betrekkingen en recht, humanitaire actie en PeaceTech. De kandidaat is bekend met minstens twee van deze gebieden en toegewijd aan het bevorderen van innovatie.
  • Leiderschap en dienstgerichtheid: De kandidaat heeft bewezen leidinggevende kwaliteiten en heeft ervaring met het aansturen van personeel. Ervaring in alle aspecten van het leiden van een dienstgerichte organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van acquisitie, marketing, zakenontwikkeling, HR en financieel management, is een voorwaarde.
  • Politieke sensitiviteit: De kandidaat is in staat om een goede inschatting te maken van de politieke en maatschappelijke consequenties van zijn of haar besluiten en heeft aangetoond over diplomatieke vaardigheden te bezitten.
  • Vermogen tot samenwerken: De kandidaat kan aantonen een organisatie in samenwerking met verschillende stakeholders op te zetten en hierbij alle deelnemers tot hun recht laten komen.
  • Enige kennis van en/of ervaring met vastgoedexploitaties: De kandidaat heeft voldoende affiniteit met de verhuur en het beheer van vastgoed.
  • De kandidaat heeft een uitstekende beheersing van geschreven en gesproken Engels en Nederlands en heeft een afgeronde academische opleiding. Werkervaring in het buitenland is een pré.

 

Praktische informatie

De sollicitatie moet voor 27 november binnen zijn. Gesprekken zullen plaatsvinden in de eerste helft van december. Aanstelling geschiedt in overleg maar bij voorkeur op 1 januari 2018.

Uw sollicitatie kunt u sturen naar: sollicitatieHHH@tertium.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de kwartiermakers van The Hague Humanity Hub:

Natasja van den Berg,  06 42 62 07 81
Marco van Lente, 06 53 40 64 28