65 partners launch the Dutch AI Coalition at the Humanity Hub (in Dutch)

Den Haag blij met start AI coalitie 

Zojuist is in de Haagse Humanity Hub de Nederlandse AI Coalitie gepresenteerd. Naast de gemeente Den Haag hebben ruim 65 partijen uit het bedrijfsleven, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich tot nu toe aangesloten. Door deze publiek-private samenwerking kunnen kansen, kennis en ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie (AI) voor Nederland beter en sneller benut worden.

Wethouder Saskia Bruines (Economie, ICT) is enthousiast: “Den Haag werkt al langer aan de ontwikkeling van haar veiligheidssector en cybersecurity in combinatie met AI. Al in 2017 is de gemeente gestart met het Data Science Initiative: activiteiten om de ontwikkeling en toepassing van AI in de Veiligheidssector te versnellen. Hierdoor beschikken we in Den Haag niet alleen over een goed onderbouwde analyse van de AI-problematiek maar ook over een groot consortium met betrokken partijen en een concrete actieagenda. Dankzij de Nationale AI Coalitie kunnen deze activiteiten nu ook op landelijk niveau verder uitgezet worden.”

Europese samenwerking
Naast het Ministerie van Defensie, Justitie en Veiligheid en het Nederlandse Forensisch Instituut, huisvest Den Haag ook de AI-afdelingen van de EU, de NAVO en de VN. En zijn er mogelijkheden voor de uitbreiding van de AI-unit van de NATO, Europol, Eurojust en de NCIA. “Voor Europese samenwerking op dit gebied is Nederland de logische landingsplaats. Juist de stad Den Haag kan als het gaat over artificiële intelligentie in samenhang met vrede, recht en veiligheid, hierin een prominente rol vervullen. Een Europees topcentrum voor AI-onderzoek in Nederland is dan ook een interessante gedachte”, aldus Bruines.  

Sterke economische aantrekkingskracht
Den Haag is ook blij met het Rijksbrede Strategisch Actie Plan AI (SAPAI) dat het kabinet vandaag tegelijkertijd met de AI Coalitie presenteerde. Door intensieve samenwerking met bedrijfsleven en wetenschap én door publieke middelen te investeren, worden maatschappelijke en economische kansen van artificiële intelligentie (AI) voor Nederland benut. De gemeente Den Haag verwacht dat AI, alleen al in de sector Veiligheid, de komende jaren zeker 3.000 tot 4.500 nieuwe banen zal opleveren. Beide plannen gaan elkaar versterken. Komende dagen en weken zullen veel van de bij de coalitie aangesloten partijen acties presenteren die hier aan bijdragen.