The Humanity Hub is looking for an administrative officer!


Vacature Medewerker crediteuren & debiteuren administratie

(please scroll down for English) 

4 maanden contract 16 uur/week

Startdatum: zo spoedig mogelijk

Ben jij de administratief medewerker die de groei van het coolste community platform en coworking hotspot van Den Haag gaat bevorderen?

The Hague Humanity Hub is op zoek naar een hands on administratief medewerker om onze effectiviteit en impact te helpen vergroten. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de crediteuren- en debiteurenadministratie en andere (basis)administratieve processen. Je rapporteert aan de Finance & Control Manager. 

Over The Hague Humanity Hub

The Humanity Hub is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Ons doel is om het Haagse ecosysteem van vrede en recht te verbinden en te versterken. Wij koesteren diversiteit en streven ernaar bondgenoten te verbinden om de ontwikkeling van een vreedzamere en rechtvaardigere wereld te versnellen.

Wij faciliteren samenwerking en innovatie door de noodzakelijke ingrediënten te bieden voor toevallige ontmoetingen, nieuwe allianties, inspirerende samenwerkingen en de uitwisseling van kennis. Onze diensten omvatten:

 • Actief community management en programmering door een toegewijd team, 
 • Warm en gastvrij ontmoetingspunt met café en landingsruimte voor leden
 • Evenementen- en vergaderruimtes en online evenementendiensten
 • Flexibel kantoorconcept (2000m2) met diverse verblijfsmogelijkheden in het centrum van Den Haag
 • Nieuw: 2e locatie in de Den Haag Internationale Zone (Alexanderveld) opening 1 januari in samenwerking met Frame Offices 

Ons groeiende ledenbestand van meer dan 250 professionals uit meer dan 85 organisaties is actief in een breed scala van gebieden, zoals vredesopbouw, justitiële innovatie, onderwijs, humanitaire actie, klimaatactie, en ontwikkelingshulp. Ze variëren van non-profit tot for profit, van start-ups tot scale-ups, van kleine lokale tot grote internationale organisaties en de academische wereld.

Functieomschrijving

Je levert administratieve diensten ter ondersteuning van het team. We zijn bezig met de implementatie van OfficeRnD, een softwareplatform dat de primaire processen van de Hub zal ondersteunen. Om deze overgang te ondersteunen, hebben we tijdelijke administratieve ondersteuning nodig. Het betreft in eerste instantie debiteuren en crediteuren beheer.

De overige taken kunnen variëren, maar deze functie is veelzijdig en vereist van kandidaten aanpassingsvermogen. Succesvolle kandidaten hebben uitstekende computer- en organisatievaardigheden, kunnen multitasken en werken efficiënt en accuraat met minimale supervisie. 

Functievereisten

 • MBO+ Financiële administratie (bij voorkeur PDB)
 • Minimaal 3 jaar werkervaring
 • Uitstekende MS Office kennis
 • Native Nederlands spreker met near native Engels in woord en geschrift 

Competenties

 • Nauwkeurigheid
 • Punctualiteit
 • Betrouwbaar
 • Ervaring met Exact Online

Bonus

 • Ervaring in vastgoed dienstverlening specifiek in een coworking of business center services bedrijf
 • Woonachtig bent in de regio Den Haag

Wat bieden wij:

 • 4-maanden contract op basis van 16 uur per week
 • Verlenging afhankelijk van de behoefte van de organisatie en de prestaties van de kandidaat
 • Fulltime salaris varieert van €2000 – €2150 afhankelijk van ervaring
 • 8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen (op basis van 100% contract)
 • Deel uitmaken van een ambitieuze en sociale organisatie waar jouw expertise, advies en werkzaamheden worden gewaardeerd en je de ruimte krijgt om te leren en te ontwikkelen.
 • Hardwerkend, informeel team met een prettige sfeer.  
 • Werk samen met een community van meer dan 300 professionals uit ca. 100 uiteenlopende organisaties die bijdragen aan een vreedzamere en rechtvaardigere wereld.
 • Geweldige werkplek in het centrum van Den Haag

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Sacha van Ulft via 06 272 399 76

Wil je solliciteren? Stuur dan je motivatie met CV naar sacha.vanulft@humanityhub.net


Vacancy Administrative Officer

4 Month contract 16 hrs/week

Start date: as soon as possible

Are you the administrative officer to foster the growth of the coolest community platform and coworking hotspot in The Hague?

The Hague Humanity Hub is looking for a hands on administrative officer to help increase our effectiveness and impact. In this role you will be responsible for accounts payable and accounts receivable and other basic administration processes. You report to the Finance & Control Manager.

About The Hague Humanity Hub

The Humanity Hub is an independent not-for-profit foundation. Our purpose is to connect and strengthen the peace and justice ecosystem of the Hague. We celebrate diversity and aim to break down silos and connect unlikely allies to accelerate the development of a more peaceful and just world, wherever that may be.

We facilitate collaboration and innovation by offering the necessary ingredients for chance encounters, new alliances, inspirational collaborations, and the exchange of knowledge. Our services include:

 • Active community management and programming by a dedicated team,
 • Warm and welcoming meeting point with café and landing space for members
 • Event and meeting spaces and online event services 
 • Flexible office concept (2000m2) with a variety of residency options in the center of the Hague
 • New: 2nd location in the Hague International Zone (Alexanderveld) open since January 1 in collaboration with Frame Offices

Our growing membership of more than 250 professionals from more than 85 organisations is active in a wide range of fields such as peacebuilding, justice innovation, education, humanitarian action, climate action, and development aid. They range from from non-profit to for profit, start-ups to scale-ups, small local to large international organizations and academia.

Job Description

You will supply administrative services to support the team. We are implementing OfficeRnD, a software platform that will support the Hub’s primary processes. To support this transition, we need temporary administrative support for our accounts receivable/ payable processes. Other duties may vary but this role is versatile and require candidates to be adaptable. Successful candidates have excellent computer and organization skills, can multitask, and work efficiently and accurately with minimal supervision.

Job Requirements

 • MBO+ Financial Administration (preferable PDB)
 • Minimum 3 years working experience
 • Excellent MS Office Knowledge
 • Native Dutch speaker with near native written and spoken English

Competencies

 • Accuracy
 • Punctuality
 • Reliable
 • Experience with Exact Online

Bonus points if you have:

 • Experience in real estate services specifically in a coworking or business center services company
 • Live in the region of the Hague

What we offer:

 • 4-month contract based on 16 hours per week
 • Extension depending on organization needs and candidate’s performance
 • Full time salary ranges from €2000 – €2150 depending on experience
 • 8% vacation pay and 25 holidays (based on 100% contract)
 • Be part of an ambitious and social organization where your expertise, advice and work are valued, and you have room to learn and develop.
 • Hardworking, informal team with a pleasant atmosphere. 
 • Work together with a community of more than 300 professionals from approx. 100 diverse organizations contributing to a more peaceful and just world.
 • Awesome workspace in the center of the Hague

Do you have any questions? Please contact Sacha van Ulft at 06 272 399 76

Want to apply? Please send your motivation with CV to to sacha.vanulft@humanityhub.net